Băng Cản Nước

Sắp xếp:


Băng Cản Nước O250

Liên hệ

Thông Số Kỹ Thuật Của Băng Cản Nước PVC WATERSTOP O250 ( Băng Cản Nước O250 ) Khối lượng riêng: <= 1.4 g/cm3( TCVN 4866:2013). Độ cứng: >= 65 ( TCVN 1595:2103). Cường độ kéo: >= 13 Mpa ( TCVN 4059:2013). Độ giãn dài khi đứt: >=250 % ( TCVN 4059:2013). Kháng kiềm(5%) : Đạt. Kháng muối: Đạt Màu sắc: Vàng, xanh, đen, trắng, trong.( Hoặc theo yêu cầu)